02Lis/14

Co má umět předškolák

Co by měl předškolák před nástupem do školy zvládat? Jak napravit nedostatky v rozvoji dítěte?

V posledních letech stoupá procento dětí s odkladem povinné školní docházky (OŠD). Odklad bývá odborníky doporučován tehdy, když se předpokládá, že dílčí nedostatky jednotlivých schopností se během jednoho roku upraví tak, že bude dítěti ulehčen následný nástup do 1. třídy ZŠ. Tyto schopnosti se většinou ale neupraví samy, a je tudíž třeba, aby rodiče

Pokračovat ve čtení