Dotazník školní zralosti k zápisu do první třídy Jméno a příjmení žáka:                                                         Narozen :/a/   Bydliště:   Z uvedených projevů podtrhněte ty, které se u dítěte projevují. - Neorientuje se v základních údajích: jméno – věk – bydliště, - nechce odejít od rodičů, brání se, pláče, - nenavazuje kontakt, nemluví, je bázlivé, omezená slovní zásoba. - Chování - bez zábran přílišná uvolněnost – strach – neklid – odmítá pracovat, - snadno se rozptýlí, je nesoustředěné, - bez pomoci není schopno plnit příkazy, - přerušuje práci, odmítá pracovat, vstává z místa, zpívá si, breptá, - celkově se jeví se jako příliš dětské, hravé, rozumově opožděné, - má potíže s vyjadřováním, má malou slovní zásobu, - má problémy s výslovností: r, ř, sykavky, k, b, d, m, n, - špatný řečový projev – není plynulý, zadrhává, koktá, mluví překotně , - má problémy s gramatikou – nesprávný slovosled, časování, skloňování, - má problémy s určováním geometrických tvarů, - má problémy s určováním barev, - problémy s prostorovou orientací: vlevo - vpravo, vzadu - vpředu, nahoře – dole, - problémy v matematických pojmech méně-více, určení počtu, číselnou řadu uvádí do….., - při kreslení - kreslení levou rukou, nesprávné držení tužky, - tempo práce – pomalé – zbrklé. - Jiné výraznější projevy:     Datum: Vyplnil(a):