Začátkem září nastoupí většina šestiletých ratolestí k povinné školní docházce. První den ve škole snad všude na světě znamená velkolepé slavnostní vítání a občas si na něj vzpomeneme i v požehnaném věku. Děti hrdě nesou svou školní tašku s pomůckami. Rodiče nenápadně tlačí slzu v oku a celý den fungují jaksi napůl. Vždyť přece jejich nedávno voňavé miminko dneškem vstupuje do velkého světa. Odteď mu začnou pomalu ubývat veselé bezstarostné hrátky a jejich prostor zaujmou vážné povinnosti... Pojďme se podívat, jak svým dětem tento přechod usnadňovat, na co a jak je připravit... Povzbuzujte a podporujte Nejlepší, co můžete pro své dítě udělat, je zachovat klid a motivovat ho. Nikdy se nenechávejte strhnout stresem a nechtějte po něm neúměrné výkony, raději mu dopřejte klid a přemýšlejte nad tím, jak ho nejlé povzbudíte. Dítě by z postojů rodičů mělo jednoznačně chápat, proč je škola dobrá. Šestiletý prvňáček už dovede poměrně dobře zpracovat spoustu informací a jedině mu prospěje, pokud si s ním povídáte třeba o tom, proč je dobré učit se nové věci a proč se musí chodit do školy. Takové rozmluvy mají velký význam hlavně pro úzkostnější předškoláky, protože dovedou dítě pozitivně naladit a podpoří ho. Určitě nesnižujte význam škol a vzdělávání, spíše naopak. Podporujte malého školáka k aktivitě a hledání informací. Motivovat děti k činnosti je v tomhle období většinou hračka, protože jsou přirozeně zvídavé a snaží se zalíbit. Pochvala je pro ně drahocenné vyznamenání. Dítě neví, co ve škole může očekávat, proto byste jej neměli strašit. Věty typu: „Počkej, ve škole budeš muset sedět na místě, pořád dávat pozor a nosit jen samé dobré známky...paní učitelka, ta ti dá, ta tě ty tvoje móresy odnaučí, tohle ti trpět nebude...“ budoucího prvňáčka vůbec nepodpoří. Dítě by mělo být v zásadě soběstačné, rychle a bez problémů se převlékat, zavazovat si boty, dodržovat základní hygienická pravidla a používat příbor. Malý školák by už měl mít nějaký pojem o slušnosti. Umět pozdravit, poprosit a poděkovat, neskákat ostatním do řeči a nechat je také mluvit. Mělo by brát ohled na druhé, snažit se jim vycházet vstříc a respektovat autoritu. Takhle schopný prvňáček bývá u učitelů často oblíben, což mu pobyt ve škole zpříjemňuje. Proto by rodiče měli podporovat své ratolesti k tomu, aby se dělili s ostatními, krotili své emoce a dokázali navázat dobré vztahy s druhými. Ani to nejchytřejší a nejschopnější dítě nebude ve škole šťastné, pokud se nedokáže dobře zařadit mezi vrstevníky. Školní zralost se nedá naučit Pod pojmem „školní zralost“ rozumíme soubor psychických a fyzických předpokladů pro zvládnutí nových školních povinností. I kdybychom se stavěli na hlavu, svého předškoláka mořili nadměrnými tréninky a snažili se vše dohnat prací, dítě školní zralosti naučit nelze. Jednoduše musí samo dozrát, a proto pomůže jen odklad školní docházky. Pokud máte dojem, že je vaše dítko ještě pro školu nezralé, můžete se obrátit na pedagogicko-psychologickou poradnu, kde to odborníci zkušeně prověří. Školní zralost podporuje, když dítě navštěvuje mateřskou školku. Předškolák zde dostává příležitost „se otrkat“ a navíc prochází velmi dobrou předškolní přípravou. Je to pro něj jedna z nejlepších věcí, kterou mu rodiče mohou dopřát.