Zájmové vzdělávání

Děti se u nás můžou zapojit do některých zájmových aktivit .